SIA "M-pirts" iekšējās kārtības un uzturēšanās noteikumi.

Lai nodrošinātu mierpilnas un patīkamas brīvdienas, atpūšoties viesu namā, aicinām iepazīties un ievērot zemāk norādītos noteikumus.

Ierašanās

 • Ierašanās “Mārupes pirts” sākot no plkst. 15:00. Izrakstīšanās līdz plkst. 12:00.
 • Pie majas var iebraukt ar savu transportu. To jānovieto tam paredzētajā stāvvietā, ierodoties teritorijā.
 • Atļauts ievest savus produktus un dzērienus.

Uzturēšanās noteikumi

 • māju drīkst nomāt personas no 21 gadu vecuma.
 • Mājā drīkst nakšņot lidz 6 personam, plus bērni.
 • Klusā stunda: No plkst. 23:00 līdz 7:00 ir klusā stunda, kad trokšņot (atskaņot skaļu mūziku, darbināt transporta līdzekļus, skaļi uzvesties utt.) ir aizliegts.
 • Iekštelpās nedrīkst uzturēties ar ielas apaviem, tos jānovieto tiem paredzētajā vietā.

Bērni

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem namiņā un tā apkārtnē var uzturēties tikai vecāku uzraudzībā. Par bērnu pieskatīšanu un drošību ir atbildīgi vecāki. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

Mājdzīvnieki

 • “Mārupes pirts” ir draudzīga vieta četrkājainajiem mīluļiem. Tomēr uzturoties teritorijā ar savu mājdzīvnieku, lūdzam ievērot zemāk minētos noteikumus:
 • Saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt kā iekštelpās, tā arī uzturoties ārpusē pie namiņa.
 • Mājdzīvniekus nedrīkst laist brīvi skriet pa teritoriju bez pavadas.
 • Pirms ienākšanas iekštelpās, mājdzīvniekam jānotīra ķepas. Uzturoties iekštelpās, lūgums izmantot paredzēto mājdzīvnieku guļvietu vai mājdzīvniekam uzturoties dīvānā/gultā, obligāti uzklāt tam paredzēto pledu.

Grills

 • Grilu drīkst izmantot tikai tam paredzētajā vietā (to nedrīkst pārvietot vai novietot uz namiņa lieveņa). Grilam lūdzam izmantot pašu sagatavoto kurināmo (malku, ogles un degšķīdumu). Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, īpaši, ja tuvumā atrodas bērni vai mājdzīvnieki.

Kamīns

 • Kamīnu iekurina apkalpošanas personāls.

Smēķēšana

 • Uzturoties “Mārupes pirts” nav atļauts smēķēt iekštelpās. Drīkst smēķēt uz lieveņa un brīvā dabā.
 • Uzmanību! Izsmēķus atļauts mest tikai tam speciāli paredzētajās urnās, kas izvietotas pie atpūtas mājas. Par izsmēķu nomešanu zemē vai smēķēšanu telpās tiks piemērota soda nauda.

Atkritumi

 • Atkritumus drīkst mest tikai tam speciāli paredzētajās atkritumu urnās. Par atkritumu nomešanu zemē vai tiem neparedzētā vietā var tikt piemērota soda nauda.

"Marupes pirts" atpūtas mājā AIZLIEGTS

 • Ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu
 • Kurināt ugunskurus tam neparedzētās vietās, zāģēt, cirst, lauzt vai kā citādi bojāt kokus un augus, teritorijas apstādījumus;
 • Bojāt “Mārupes pirts” inventāru un telpas. No iekštelpām kategoriski aizliegts iznest mēbeles (galdus un krēslus, kas ir paredzēti lietošanai iekštelpās);
 • Ja Jūsu uzturēšanās laikā ir radušies kādi bojājumi, lūgums par to nekavējoties informēt “Mārupes pirts” personālu. Ja bojājumi ir radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta atbilstoša samaksa atkarībā no zaudējumu apmēra.

INFORMĀCIJAI

 •  “Mārupes pirts” personāls nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai vai mantai, kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā. Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu (tajā skaitā transportlīdzekļa) uzraudzību un drošību.
 • Īslaicīgi atstājot savu naktsmītni, viesiem ieteicams to aizslēgt un atslēgu glabāt pie sevis. Maksa par atslēgas nozaudēšanu 20 EUR.
 • “Mārupes pirts” personāls nav atbildīgs par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu, ieskaitot transportlīdzekļa zādzību.
 • Gadījumā, ja viesi vairākkārtīgi pārkāps kādu no augstāk minētajiem noteikumiem, “Mārupes pirts” personālam ir tiesības lūgt pamest viesu māju un teritoriju, atceļot rezervāciju. Rezervācijas maksa netiks atgriezta.
 • Jūsu drošībai, Mārupes pirts teritorijā tiek veikta videonovērošana.

Vēlam Jums patīkamu atpūtu “Mārupes pirts” - vieta, kur laiks apstājas, lai varētu baudīt mirkli!

© 2021. All rights reserved. Made with by designit.